Preek 32e zondag door het jaar C

Naarmate het kerkelijk jaar vordert neemt ook de druk in het Evangelie op Jezus toe. Zo wordt Hij vandaag ondervraagd, over het leven na de dood, de verrijzenis, die zijn tegenstanders – de sadduceeën –  middels die vraagstelling belachelijk willen maken.

Toch gaat het vooral om de kern waarmee ook wij onze geloofsbelijdenis besluiten: ik geloof in het eeuwig leven. Jezus bemoedigt ons te geloven in een “God van levenden ‘. Want zo is Hij werkelijk.

Zijn trouw, tederheid en standvastigheid is er voor ons, voorgoed. Waar wij ontrouw, onstandvastig zijn is het zaak om naar Jezus te luisteren. Ons te keren en te bekeren tot Hem die ons eeuwig leven is.

Lees de preek hier: