Preek Christus Koning door het jaar C

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We vieren het hoogfeest van Christus Koning van het heelal.

Gedurende de cyclus van het afgelopen liturgische jaar hebben we het mysterie gevierd van Christus’ komst, zijn menswording, lijden, sterven, verrijzenis en hemelvaart. En vandaag verschijnt Hij als degene die alles tot voltooiing brengt.

De liturgie van deze dag toont Christus als een gekruisigde Koning: een schijnbaar machteloze koning die volgens Paulus “vóór alles bestaat en alles bestaat in Hem. In Hem is onze bevrijding verzekerd.” Deze gekruisigde en verrezen Koning Christus heerst door de liefde. Zijn macht is de macht van de liefde.

Zijn koninkrijk is een rijk van “waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid” zo zegt de prefatie. 

Lees de preek hier: