Preek zondag van het Kerstoktaaf feest van de H. Familie

Kerstmis kan op alle mogelijke manieren gevierd worden maar het is toch vooral een familiefeest. Een nieuwe eenheid, saamhorigheid kan groeien, de onderlinge sfeer bepaalt de gezindheid binnen een gezin en familie. Niet voor niets wil de  Heer, het Christuskind, deel uitmaken van een dergelijk, oer menselijk milieu waarin Hij kan/ mag opgroeien.

Samen als gelovigen vormen wij ook een klooster- familie, een broeder- zusterschap van een gemeenschap rond de Heer : de Kerk. We komen hier bijeen als Gods’ kinderen. Daar worden wij terecht op aangesproken. Bidden wij voor die onderlinge eenheid en band of doen we er afbreuk aan?

Lees de preek hier: