Preek nieuwjaarsdag Hoogfeest Heilige Maria, moeder van God

We staan op een bijzonder kruispunt van de liturgische en de burgerlijke kalender. Vandaag, de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, is namelijk ook de laatste dag van het Kerstfeest.

We vieren met de geboorte van Jezus hoe God zelf onze mensengeschiedenis is binnengetreden. “Toen de volheid van de tijd gekomen was” zal sint Paulus zeggen. Wij leven in die volheid van de tijd en daarom begint op deze 1e januari 2020 ook weer een nieuw jaar “van de Heer”: anno Domini.

En we beginnen het onder een goed gesternte. Op deze achtste dag van Kerstmis staat de moeder van Jezus centraal. Zij die de Zoon van God ter wereld gebracht heeft. Het goddelijk moederschap van Maria is ook een beeld van onze roeping als christenen. Ook wij ontvangen de Geest die in ons goddelijk leven schept. En ook wij zijn uitverkoren dit leven – Christus-in-ons – ter wereld te brengen, en in deze tijd te beleven.

Op deze achtste dag ontving het Kind zijn naam: Jezus. “God redt” betekent dat. “Hij zal zijn volk redden van hun zonden” zo had de Engel tevoren aan Jozef uitgelegd. Op de drempel van het nieuwe jaar, vol onzekerheden, is die naam JEZUS een belofte. Een houvast. Een zegen.

Lees de preek hier: