Preek 2e zondag van de Kersttijd door het jaar A

Deze tweede zondag in de kersttijd brengt ons een verdere bezinning over het grote geheim van Kerst. We worden uitgenodigd er nog eens heel rustig en intens bij stil te staan.

De liturgie biedt ons daartoe prachtige en diepzinnige Schriftteksten aan, met als Evangelie op nieuw de proloog van Johannes die we op kerstmorgen ook al lazen. Maar deze tekst is het hoogtepunt van de hele Bijbel.

Je kunt er telkens op nieuw over mediteren. Anderhalve week geleden stonden we stil bij: Het woord is vlees geworden. Vandaag gaat onze aandacht uit naar het zinnetje: Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ook vandaag mogen we zijn heerlijkheid herkennen en beschouwen, in de eucharistie die we samen beleven.

Lees de preek hier: