Preek Epifanie 2020

Vanaf 6 januari beginnen de dagen te lengen en wij vieren vandaag Christus als de opgaande Zon in zijn verschijning aan de volken. Zoals de zon de duisternis van de winter overwint, zo brengt de geboorte van Christus licht in ons menselijk bestaan.

Epifanie is het feest van de verlichting. Met de Wijzen belijden wij Christus als “God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God.” Door de aanbidding van de Wijzen is Christus aan het licht gekomen: de openbaring van de eeuwige God in het Kind van Betlehem. 

Goddelijk licht is in onze mensenwereld opgegaan. Om Christus, het Licht van de wereld, te kunnen zien moeten ook onze ogen verlicht worden. God zien zoals Hij is, is de bestemming van iedere mens. We worden geroepen tot de beschouwing van God, nu reeds in onze aardse werkelijkheid. God is als een licht onder ons én in ons opgegaan. Hij openbaart ons zijn heerlijkheid. Komt, laten we Hem aanbidden.

Lees de preek hier: