Preek 2e zondag door het jaar A

Nadat de liturgie de verschijning en de doop van Jezus heeft gevierd gaat de aandacht uit naar wie Hij eigenlijk is? Wat is zijn identiteit? Daar gaat het wel vaker over in de bijbel: wie zeggen de mensen dat ik ben?

En elke tijd opnieuw, ook de onze probeert een antwoord op die vraag te geven. Is Hij een revolutionaire vrijheidsstrijder? Of is Hij een wijsheidsleraar? Of is Hij een mysticus? Of eerdere een genezer van ziel en lichaam?

Johannes de Doper wijst naar hem in het evangelie van vandaag en geeft hem twee verschillende namen, een naam van zwakte en een naam van kracht. In de eucharistie mogen wij hem weer ontmoeten, die onze zwakte komt delen en ons kracht wil geven.

Lees de preek hier: