Preek 3e zondag door het jaar A

Wanneer er veel tegelijk gebeurt zoek je naar wat bindt en verenigt. ( nu ook na het einde van de week voor de oecumene ). Eenheid geeft inzicht en overzicht. Hoofd- en bijzaken worden onderscheiden en dat is belangrijk. 

Jezus zoekt ons om die eenheid met Hem aan te gaan. Vandaag horen we hoe Hij mensen in zijn dienst roept. Het gaat om de ene dienst van het Evangelie waarvoor alles wijkt omdat het alles, al het andere overtreft. Zo roept de Heer ook ons als zijn leerlingen nu. Kunnen we opstaan en alles achter ons laten om Hem te volgen, al wat verdeelt omwille van de zaak van Gods ‘Koninkrijk ? De apostelen gaan ons voor, twee aan twee om getuigen te zijn/ te worden; het avontuur met Jezus de mensenvisser te beleven.

Gaan wij mee ?

Lees de preek hier: