Preek Opdracht van de Heer 2020

Veertig dagen geleden hebben wij Kerstmis gevierd, het geboortefeest van onze Heer Jezus. Nu is de dag aangebroken waarop het Kind Jezus door Maria en Jozef naar de tempel werd gebracht om aan God te worden opgedragen.

Niet alleen voldeed Jezus op deze manier aan het voorschrift van de Wet; maar bovendien kwam Hij langs deze weg zijn gelovig volk tegemoet dat uitzag naar zijn komst. De hoogbejaarden Simeon en Hanna staan symbool voor de verwachting van het oude Godsvolk.

Vandaag zijn wij de vertegenwoordigers van het nieuwe Godsvolk dat uitziet naar de komst van de Heer. De kaarsen in onze handen symboliseren het brandend verlangen dat in ons hart moet heersen. 

Wij trekken aanstonds, verlicht door de heilige Geest, in processie op naar het huis van de Heer om daar Christus te ontmoeten en ons met Hem aan God de Vader op te dragen. Wij zullen Hem vinden in zijn Woord en Hem herkennen aan het breken van het brood. Zo wordt deze processie een uitdrukking van ons christelijk leven: wij zijn onderweg om met de Heer in liefde verenigd te leven.

Lees de preek hier: