Preek Sacramentsdag 2020

Het volk van de Israëlieten werd door de Heer in de woestijn op de proef gesteld om hun gezindheid te leren kennen. Hij liet hen honger lijden, maar gaf ook het manna te eten.

Na maanden zonder eucharistische communie hebben ook wij geleerd dat de mens niet van voedsel alleen leeft, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt.

Het nieuwe Godsvolk leeft van Jezus, het levende Brood, dat uit de hemel is neergedaald. Zijn lichaam is echt voedsel, zijn bloed echte drank. De viering van de Eucharistie geeft gemeenschap aan het lichaam en bloed van de Heer.

De communie maakt ons tot lichaam van Christus. Dit gelovig besef ontlokte aan Augustinus de opmerking: “ons geheim ligt op de tafel des Heren, we ontvangen ons geheim. Dan antwoorden wij ‘amen’ op wat wij zijn en door dit te antwoorden onderschrijven wij het. Men zegt immers tot u: het lichaam van Christus, en gij antwoordt ‘amen’. Wees dan in werkelijkheid een lid van het lichaam van Christus, opdat uw ‘amen’ waar zij.”

Lees de preek hier:

Bekijk de Eucharistie hier: op YouTube.