Preek 14e zondag door het jaar A

Gewoon en alles wat eenvoudig is is vaak klein en brengt een soort vertedering met zich mee. Maar het kan ook tegenstaan zodat het ons als iets weerbarstigs overkomt. Kinderlijkheid, nederigheid kun je daar wel ver mee komen ?

Wanneer Jezus vandaag een pleidooi houd voor wat puur en eenvoudig, ja werkelijk is dat ook wat Hij telt als waar en waardevol: vertrouwen, overgave. Daar steekt niets kinderachtigs in maar vraagt juist om aanhankelijkheid, afhankelijkheid aan Hem. Dat wil de Heer ons  zeggen en als een gave schenken veel groter en lichter dan al het andere. Als we Zijn gezindheid aannemen, overnemen leren we geloven, hopen en liefhebben. Dat we zo steeds opnieuw God en elkaar tegemoet gaan.

Lees de preek hier:

Bekijk de Eucharistie hier: op YouTube.