Preek 16e zondag door het jaar A

Twee week geleden bezocht ik mijn zwager die nogal dol op tuinieren is. Hij werkt in een vrijwilligers boerderijproject, waar onder meer een aantal proefveldjes met granen verbouwd worden. Hij liet ook zien dat er soorten onkruid bestaan die sterk op graag lijken. In het begin kun je ze nog wel onderscheiden en eruit halen, maar later moet je ze samen laten opgroeien.

Een mooie illustratie bij het evangelie van vandaag. Jezus had oog voor de natuur en gebruikte graag voorbeelden uit de plantenwereld. Mensen en dieren en planten groeien samen in Gods schepping, op weg naar de grote oogst als wij de vruchten van ons leven aan God zullen aanbieden. In deze eucharistie worden wij daartoe bemoedigd en gesterkt.

Lees de preek hier:

Volg de eucharistie hier: op YouTube.