Broeder Thomas Quartier verhuist naar Abdij Keizersberg in Leuven

Broeder Thomas Quartier verhuist naar Abdij Keizersberg in Leuven

Binnen onze Congregatie van Subiaco-Monte Cassino hebben we ons gecommitteerd aan de zgn. Concordia Caritatis. Daarin worden behalve broederlijke verbondenheid tussen de kloosters ook suggesties gedaan tot daadwerkelijke steun, materieel, financieel en personeel. De precaire personele situatie in onze Vlaams-Nederlandse Provincie vraagt om een goede positionering van de beschikbare krachten. Het is bovendien voor iedereen duidelijk dat de opmerkelijke veerkracht van sommige abdijen een extra bemoediging kan gebruiken, zeker als er troeven zijn voor een adequate hertaling van het benedictijnse charisma in deze tijden.

De Sint Willibrordsabdij heeft de laatste jaren een groei doorgemaakt die veelbelovend lijkt. Na rijp beraad hebben we besloten om br. Thomas Quartier voor onbepaalde tijd te detacheren in de abdij Keizersberg, waar een handvol medebroeders geduldig timmeren aan een weg die niet alleen de hunne is, maar ook die van allen die de monastieke aanwezigheid in een universiteitsstad waarderen. 

Broeder Thomas is bereid daar de bestaande gemeenschap te versterken en zijn talenten in te zetten voor de renovatie van de abdij. Ook vanwege zijn opdracht als professor aan de KU Leuven is een verblijf op de Keizersberg gunstig. Vanuit Leuven kan hij zijn leeropdracht aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen vervullen.