Preek 23e zondag door het jaar A

Het gaat vandaag vandaag over: de Kerk. Daar is heel veel wat daar onder valt:  het Instituut en volk; ambt en organisatie; gebouw en gemeenschap. Maar ook gezag en autoriteit heeft daarmee te maken.

Wat is bepalend voor het, ons kerk- zijn ? is er een gemeenschappelijke deler die alles ondervangt; wat is constituerend ? Uiteindelijk alleen Christus. Hij, Zijn persoon maakt letterlijk de dienst uit. Hij heeft het voor het zeggen.  En wat Hij wil is wet die niet zozeer wettisch opgelegd alswel door de H. Geest kan worden volbracht. Daar mogen we elkaar op aanspreken en tot die kerkelijke orde roepen ook en juist dan als er spanningen of problemen ja zonden spelen. Jezus ‘heilzame aanwezigheid en de vermaning van zijn woord is  dan het belangrijjkste. Verliezen we Hem niet uit het oog, uit het hart want Hij maakt onze diepste eenheid uit. Zijn presentie en bezieling is het hoogste, grootste gezag. Dan worden we gehoord, verhoord bijeengekomen als we bidden zijn in zijn naam.

Lees de preek hier:

Pictogram

Preek 23e zondag door het jaar A 35.48 KB 23 downloads

Preek 23e zondag door het jaar A ...

Volg de eucharistie hier: op YouTube.