Preek 6e zondag van de Paastijd 2022

Broeders en Zusters, in de voorbereiding tot Pasen – de Vastentijd – worden we getraind om ons te richten op het Paasfeest. Vanaf Pasen – deze Paastijd – is er een en al verwerking van wat Pasen meebrengt en voor ons doet en soms lijkt die tijd nog te kort !

Uitgaande van het Evangelie als centrale basis is het zo dat God niet alleen met ons is en bij ons is maar zelfs in ons wil zijn. Hij wil in ons thuis zijn en verblijven. Deze inwoning brengt Hij tot stand. Jezus spreekt er helder over en verduidelijkt dat het de H. Geest is die ons deel aan Hem geeft. Heel zijn liefde en vrede mogen wij ontvangen en ervaren !

Vertrouwen we ons daarom aan Hem toe. Hij legt ons alles uit; Hij maakt alles nieuw door zijn kracht. Alle zorgen en problemen worden dan overwonnen; we leven uit het visioen dat ons wacht.

Download de preek hier:

Volg de eucharistie: