Preek 13e zondag door het jaar C

Wanneer ben je waarvoor bestemd, geroepen ? Bekwaamheid of geschiktheid voor een taak of functie en beantwoorden aan de eisen die in de praktijk gesteld worden hebben hier alles mee van doen. Hoe zit het als je in Gods ‘dienst wilt treden. Of eerder want dat gaat er altijd vooraf als Hij je roept en vraagt of je aan Zijn geloofsweg en voorwaarden wilt voldoen ?

Daar gaat het vandaag over. Het is veeleisend én vrijmakend. Het neemt je totaal, volstrekt in beslag maar is ook geheel bevrijdend ineen. Aangezien alles in Jezus ‘Naam gebeurt.

Uiteindelijk komt het aan op overgave. Alles of niets. Omdat het volgen van Jezus alles waard is en overtreft.

Download de preek hier:

Volg de Eucharistie: