Preek 15e zondag door het jaar C

Door wie of wat worden wij geraakt, tot in ons wezen aangesproken ? Dit betreft het is het verschil tussen theorie en praktijk. Tussen iets weten en het daadwerkelijk beoefenen. Zo is het ook met het belangrijkste, kostbaarste wat God van ons vraagt. Dat we Hem en onze naaste liefhebben. Maar hoe doe je dat wil een wetgeleerde weten ? Daar geeft Jezus vandaag antwoord op middels het ( over ) bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan.  Wat moeten wij doen ? Inderdaad dit uitvoeren. Daar komt het op aan. Vragen we de Heer dat we doen wat we geloven en geloven wat we doen opdat Zijn barmhartigheid met ons zij.

Download de preek hier:

Volg de eucharistie: