Preek 17e zondag door het jaar C

Bidden is niet alleen iets voor monniken. Ieder gelovig mens zal regelmatig tijd nemen voor gebed, thuis en in de kerk.

Maar waarom bidden we eigenlijk? Wat is de zin van het gebed. De Schriftlezingen van deze zondag willen ons daarover aan het denken zetten. Ze roepen ons ook op te blijven bidden.

God is een goede Vader die graag contact heeft met zijn kinderen en hen het beste wil geven. In dat vertrouwen schieten we allemaal te kort.

Download de preek hier:

Volg de eucharistie: