Hoogfeest Allerheiligen 2022

Welkom broeders en zusters of mag ik zeggen Heiligen ? Daarmee sprak st. Paulus zijn adressanten aan. Het Hoogfeest van Allerheiligen maakt ons erop attent wat ons blijvend met God en elkaar verbind. De basis van ons geloof, het doopsel dat onze inzet vraagt en bezieling brengt. Alle heiligen hebben – ieder op zijn/ haar eigen wijze – bijgedragen aan de uitnodiging, uitdaging om Gods “Koninkrijk met heel hun persoon in te vullen; met heel hun leven.

Zij gaan ons voor en zijn nu al met ons. De heiligen zijn bij ons en niet schuw of afstandelijk maar levensnabij. Meedogend en behulpzaam op onze levensweg die wij nu gaan in navolging van de Heer.

Keren we ons daarom tot God de Al – heilige dat Hij ons heiligt, heel deze dag, heel ons leven om toegewijd aan Hem een Hem toegeheiligd leven te leiden nu door deze Eucharistie.

Download de preek:

Volg de eucharistie: