Evenementen Agenda

Geplaatst op

apr
14
do
2022
Heilig Triduüm: Witte donderdag @ St. Willibrordsabdij
apr 14 hele dag

17:00 uur: De Avondmis van het Laatste Avondmaal.

Volg de Avondmis hier: op YouTube.

 

Triduum Sacrum: door dood naar leven door Br. Coert Biesjot @ Abdijhoeve St. Willibrordsabdij
apr 14 @ 16:00 – apr 17 @ 11:00

Van Witte Donderdag tot Paasmorgen maken we de vieringen van de Goede Week mee, samen met de monniken, en luisteren we naar twee bezinnende inleidingen over de liturgie van Pasen. De deelnemers zijn in stilte bij elkaar.

De liturgie is het programma. Aanvang donderdag 14 april om 16.00 uur; vertrek zondagmorgen 17 april om 11.00 uur.

apr
15
vr
2022
Heilig Triduüm: Goede vrijdag @ St. Willibrordsabdij
apr 15 hele dag

Kerkelijke vastendag.

06:15 uur Lezingendienst
07:30 uur Lauden

Er is geen eucharistieviering om 09:30 uur.

12:15 uur Middagdienst

15:00 uur De Herdenking van het lijden en sterven van de Heer (kruisverering).
Passieverhaal van Johannes.

Volg kruisverering hier: op YouTube.

Er zijn geen vespers om 17:00 uur.

20:30 uur Completen

apr
16
za
2022
Heilig Triduüm: Paas (stille) zaterdag @ St. Willibrordsabdij
apr 16 hele dag

06:15 uur Lezingendienst
07:30 uur Lauden

Er is geen eucharistieviering om 9:30 uur.

12:15 uur Middagdienst
17:00 uur Vespers

Geen completen.

Hoogfeest: Paasvigilie @ St. Willibrordsabdij
apr 16 @ 22:30 – apr 17 @ 01:30

Paaswake 2022: Intocht met het licht; zegening van het wijwater.

Volg de eucharistie hier: op YouTube.

apr
17
zo
2022
Hoogfeest: Paaszondag @ St. Willibrordsabdij
apr 17 hele dag

09:30 uur Hoogmis van Pasen.

Volg de Hoogmis hier: op YouTube.

Vespers om 16:30 uur.

apr
18
ma
2022
Paasmaandag @ St. Willibrordsabdij
apr 18 hele dag

Dagorde is als op zondag: de vespers is om 16:30 uur.

apr
22
vr
2022
Zenretraite. Vera Boon. @ Abdijhoeve Betlehem St. Willibrordsabdij
apr 22 @ 17:00 – apr 24 @ 16:00
Zenretraite. Vera Boon. @ Abdijhoeve Betlehem St. Willibrordsabdij

Retraite voor beginners.

mei
1
zo
2022
Eerste zondag van de maand: Uitstelling van het H. Sacrament @ St.Willibrordsabdij
mei 1 @ 16:00 – 17:00

Op de eerste zondag van de maand is er uitstelling van het H. Sacrament om 16:00 uur, met aansluitend de vespers.

mei
15
zo
2022
Vespers
mei 15 @ 17:30 – 18:00

In verband met de Open Kloosterdag zijn de vespers om 17:30 uur (i.p.v. 16:30 uur) !

mei
20
vr
2022
Schaamte en nederigheid: deprimerende last of deugdzame kracht? door Joost Baneke @ Abdijhoeve St. Willibrordsabdij
mei 20 @ 16:00 – mei 22 @ 14:00

In de Bijbel, maar ook in Regel van Benedictus neemt schaamte een belangrijke plaats in. De bekende scène in het boek Genesis waarin Adam en Eva van de verboden vrucht eten en zich vervolgens proberen te verbergen voor de blik van God, laat duidelijk zien dat schaamte onlosmakelijk verbonden is met de zondeval en met de condition humaine.

Benedictus leert in zijn Regel dat voortdurende oefening in nederigheid nodig is om het doel te bereiken waarnaar monniken – en christenen in het algemeen – streven: ‘terugkeren naar Hem, van Wie je door onachtzaamheid en ongehoorzaamheid bent afgedwaald’.

Maar wanneer we in de Regel lezen welke methoden gebruikt moeten worden om falende monniken in het openbaar te beschamen, kunnen we ons afvragen in hoeverre zulke middelen werkelijk helpen ons in spirituele zin te ontwikkelen. Soms kan schaamte een voorbode zijn van angst en depressie. Maar schaamte kan ook nodig zijn als signaal om ons te waarschuwen voor grensoverschrijdend gedrag.

In deze cursus zullen eigen ervaringen getoetst worden aan de hand van teksten uit de Bijbel, de Regel van Benedictus, en andere monastieke en psychologische literatuur.

Zenretraite. Abt Henry Vesseur. @ Abdijhoeve Betlehem St. Willibrordsabdij
mei 20 @ 17:00 – mei 22 @ 16:00
Zenretraite. Abt Henry Vesseur. @ Abdijhoeve Betlehem St. Willibrordsabdij

Geen ervaring vereist.

mei
26
do
2022
Hoogfeest: Hemelvaart van de Heer @ St. Willibrordsabdij
mei 26 hele dag

Hoogfeest, dagorde als op zondag: vespers om 16:30 uur, aansluitend uitstelling van het H. Sacrament.

jun
5
zo
2022
Hoogfeest: Pinksteren @ St. Willibrordsabdij
jun 5 hele dag

De Paastijd eindigt met Pinksterzondag.

Eerste zondag van de maand: Uitstelling van het H. Sacrament @ St.Willibrordsabdij
jun 5 @ 16:00 – 17:00

Op de eerste zondag van de maand is er uitstelling van het H. Sacrament om 16:00 uur, met aansluitend de vespers.

jun
12
zo
2022
Hoogfeest: Heilige Drievuldigheid @ St. Willibrordsabdij
jun 12 hele dag
jun
16
do
2022
Hoogfeest: Feest van het Heilig Sacrament @ St. Willibrordsabdij
jun 16 hele dag

Dagorde: aanbidding om 16:00 uur met aansluitend (16:30 uur) vespers.

jun
17
vr
2022
Br. Boelaars en Van Bingen door Wil Derkse @ Abdijhoeve St. Willibrordsabdij
jun 17 @ 16:00 – jun 19 @ 14:00

In de voetsporen van Br. Henri Boelaars osb
Hildegard van Bingen als rijkgetalenteerde dochter van Sint Benedictus

Hildegard van Bingen (c 1098-1179) was een mystiek begaafde, rijkgetalenteerde en zeer geleerde vrouw. Ze liet een omvangrijk schriftelijk oeuvre na met unieke bijdragen op het gebied van de theologie, de ethiek, de kosmologie, de muziek, de beeldende kunst (de door haar ontworpen miniaturen in haar visioenenboeken), de medische wetenschap en zelfs het theater.

Maar eerst en vooral was ze benedictines, eerst als jonge oblate, later als moniale, novicemeesteres en abdis van twee door haar gestichte kloosters. Ze leidde een intens en vruchtbaar kloosterleven.

Br. Henri Boelaars, vanuit Oosterhout een van de stichters en bouwers van de Sint Willibrordsabdij, hield zich meer dan een halve eeuw bezig met Hildegard, vanuit het perspectief van een beeldend kunstenaar en monnik.

In dit abdijweekend treden we enigszins in zijn voetsporen. We lezen delen uit haar kleine commentaar bij de Benedictusregel, zullen zien hoe haar eigen deugdenleer, met name die over de `groenkracht´ of viriditas aansluit bij die van Benedictus, hoe teksten die zij op muziek zette daarmee samenhingen. En hoe enkele van haar miniaturen door br. Henri werden overwogen en geduid.

Vevallen – Zenretraite. Misha Beliën. @ Abdijhoeve Betlehem St. Willibrordsabdij
jun 17 @ 17:00 – jun 19 @ 16:00
Vevallen - Zenretraite. Misha Beliën. @ Abdijhoeve Betlehem St. Willibrordsabdij

Geen ervaring vereist.

jun
23
do
2022
Hoogfeest: Geboorte v.d. H. Johannes de Doper @ St. WIllibrordsabdij
jun 23 hele dag

Dit hoogfeest wordt niet gevierd als zondag, de dagorde is dus als op weekdagen.