Verbouwing Abdijhoeve Betlehem – Waarom

Geplaatst op

Met ingang van 22 oktober 2018 zal de Abdijhoeve Betlehem van de Sint Willibrordsabdij verbouwd worden. De werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren. De monniken leven van het werk van hun handen. Voor de Sint Willibrordsabdij is dit werk voor een belangrijk deel gelegen in het bieden van gastvrijheid. De organisatie van het centrum is in de afgelopen jaren steeds effectiever geworden. Zo is het aantal bezoekers significant toegenomen. De vraag is echter nog altijd groter dan het aanbod. Door het unieke karakter van het centrum en de veelbelovende perspectieven is het mogelijk om steeds meer activiteiten voor grotere groepen van personen aan te bieden en een accommodatie voor meer groepen te faciliteren. Daarbij zal er ook voor de broeders werkgelegenheid worden geschapen. Twintig jaar na de eerste aanpassing van de voormalige boerderij gebouwen is de tijd gekomen voor een  beslissende stap om de organisatie professioneler en efficiënter te laten zijn. Dit willen we realiseren middels een verbouwing die de verschillende ruimtes flexibeler bruikbaar maakt zodat er ook parallelle activiteiten plaats kunnen vinden en zo een hoger rendement kan worden gehaald.

Bij de keuze voor deze verbouwing gaat het om vier kernelementen:

  • Een vernieuwd bewustzijn van onze zending om als monastieke gemeenschap te getuigen van het Evangelie ten dienste van kerk en samenleving door het bieden van gastvrijheid.
  • Een kwalitatieve verbetering van de bestaande gebouwen waardoor ook op de langere termijn het aanbod door de gasten/gebruikers gewaardeerd zal worden.
  • Een adequaat verdienmodel voor het levensonderhoud van de huidige communiteit en met het oog op de te verwachten aanwas.
  • Door de reductie van faciliteiten  door andere (monastieke) communauteiten geboden en door de aanhoudende vraag uit de markt ziet de toekomst er voor ons positief uit.