Verbouwing Abdijhoeve Betlehem – Apostolaat uit monastieke bron

Geplaatst op

Meditatie, toerusting en studie horen in het Benedictijns monastieke leven bij elkaar. Vanuit de diepte van het contemplatieve leven ben je in staat om actief aan het leven deel te nemen en studie te maken van je spiritualiteit. Vanuit praktische wijsheid ontdek je de weg naar binnen en kom je tot inzicht. En vanuit degelijke studie verrijk je de praktijk en wordt je meditatie intenser. In de samenleving zijn deze drie pilaren helaas maar al te vaak van elkaar gescheiden: meditatie staat los van wat de rest van het leven bepaalt, toerusting is niet gegrond in contemplatie en studie heeft weinig raakvlak met concrete ervaring. Plekken waar mensen eenheid als kerk kunnen beleven zijn schaars geworden.

Hoeve Betlehem dankt haar naam enerzijds aan het middeleeuwse klooster Betlehem dat de voorloper is van de huidige Sint Willibrordsabdij te Doetinchem. En ‘Hoeve’ verwijst anderzijds naar de vroegere functie van de gebouwen waarin het monastieke Centrum thans is gevestigd. Hier bieden de monniken een programma onder het motto ‘putten uit monastieke bron’ aan, waarin meditatie vanuit verschillende spirituele tradities, toerusting vanuit een geestelijk leven en academisch onderlegde studie samen hun plek hebben en elkaar verrijken. Door twintig jaar ervaring is hier een centrum gegroeid dat expertise en levenswijsheid tot een eenheid liet uitgroeien en dat perspectief biedt voor een alsmaar groeiende behoefte naar herbronning. Een plek van kerkzijn in de seculiere wereld.

De duizenden gasten per jaar waarderen het rijke aanbod en de inbedding in een levendige monastieke gemeenschap. Ze putten uit monastieke bron door contemplatieve oefening, spirituele training en theologische scholing te funderen in de Regel van Benedictus, de liturgie, de Schrift, traditie en actualiteit. Dat maakt Abdijhoeve Betlehem tot een unieke plek van monastieke reflectie en kerkelijke bezieling. Het aangeboden programma en de faciliteiten beantwoorden aan de behoefte van allen die zich meditatief, professioneel of studieus willen bezinnen in de directe nabijheid van een abdij.