Verbouwing Abdijhoeve Betlehem – Doelstellling

Geplaatst op

De doelstelling van het Centrum is een programma aan te bieden dat gebaseerd is op de drie pilaren van meditatie, toerusting en studie. Dit verbindt verschillende activiteiten voor deelnemers uit kerk, maatschappij, bedrijfsleven en andere organisaties:

  • open toegankelijke cursussen voor meditatie, toerusting en studie;
  • projecten op maat voor bestaande groepen die begeleid worden vanuit de abdij;
  • facilitering voor activiteiten van groepen die (een deel van het) centrum gebruiken;
  • gastvrijheid en begeleiding voor individuele gasten met specifieke behoeftes.

Eerste pilaar: Meditatie

De eerste pilaar van het Benedictijns Centrum is meditatie. Hierin heeft de abdij al decennialange ervaring en werkt samen met verschillende organisaties voor christelijke meditatie. En de monniken stellen het op prijs gastvrijheid te kunnen bieden aan groepen uit de Boeddhistische traditie (zoals Boeddhistisch Centrum Haaglanden; Zen.nl; Centrum van Zijn). Op de prachtige meditatiezolder komen per jaar talrijke groepen bij elkaar die zen-meditatie beoefenen en daarin mede vanuit de communiteit begeleid worden. De christelijke zen is dan ook een keurmerk van het centrum: een van de eerste plekken in Nederland waar dit werd beoefend en nog steeds een van de meest bekende. De Benedictijnerorde heeft uitdrukkelijk de missie om aan interreligieuze dialoog te werken. Het aanbod van zen-weekends zijn een bijdrage vanuit het centrum daaraan. Wachtlijsten voor de aangeboden weekends wijzen op een onafgebroken behoefte bij grote groepen deelnemers.

Tweede pilaar: Toerusting

De tweede pilaar is de toerusting voor verschillende groepen professionals en vrijwilligers uit kerk (Rooms-Katholiek; Oud-Katholiek en PKN) en samenleving en anderszins geïnteresseerden. Voor de spirituele achtergrond ervan heeft het Centrum een samenwerkingsovereenkomst met het Titus Brandsma Instituut (TBI), een van de toonaangevende instituten voor spiritualiteit. De methode van groepswerk en de combinatie van contemplatie en actief leven werken verrijkend voor het aanbod. Zo wordt de wijsheid vanuit de Regel van Benedictus voor professionals ontsloten.

Dieper inzicht in de liturgie wordt met kerkelijke medewerkers verworven. Geïnteresseerden kunnen in een van de cursussen terecht die doelen op praktische levenswijsheid. De succesvolle samenwerking met Avicenna (Academie voor leiderschap), diverse bisdommen en andere instanties zorgt voor een veelbelovend perspectief. Voor de onderwijssector zijn onder andere de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), verschillende Pabo’s (Leiden; Utrecht) en ROC Alfacollege in Hoogeveen te noemen.

Derde pilaar: Studie

In de abdij neemt academische studie een belangrijke plaats in, vooral op de gebieden monastieke studies en liturgie. Vanuit de abdij wordt de eerste leerstoel Monastieke Studies in de Lage Landen aan de KU Leuven gefaciliteerd, in nauwe samenwerking met de Benedictijnse Universiteit Sant Anselmo in Rome. Binnen ons centrum vindt vanuit die leerstoel de permanente vorming voor monniken en monialen in de Lage Landen plaats. Het liturgisch onderzoek wordt via de Radboud Universiteit Nijmegen en het Liturgisch Instituut Leuven gedragen.  Graag laten de monniken geïnteresseerden delen in de verworven inzichten die ook voor de huidige tijd zeer relevant zijn. Dit vormt de derde pilaar van het centrum. De Radboud Universiteit is een vaste partner om studenten een benedictijnse leeromgeving te bieden.