Verbouwing Abdijhoeve Betlehem – Renovatie op grond van Bouwbesluit 2012

Geplaatst op

De abdij en haar bijgebouwen zijn sinds 2012 gemeentelijk monument. Daardoor zijn de mogelijkheden voor aanpassing beperkt. Maar het Bouwbesluit van 2012 noodzaakt ons echter ook om in het hele gastenverblijf alle installaties te laten aanpassen aan de wettelijke normen van dit moment. Daarbij komt ook de wettelijk vereiste luchtbehandeling en het saneren van asbest in de te verbouwen delen van de abdij. Voorts moeten ook de eisen voor brandveiligheid en hygiëne nageleefd worden ten behoeve van onze gasten. Ook deze eisen zijn van toepassing op het Abdijhoeve Betlehem en zullen worden doorgevoerd om het gehele complex aan de eisen van vandaag te laten voldoen. Tenslotte wordt ook ingezet op het energie neutraal maken van het stiltecentrum. We streven naar een sobere doch efficiënte vormgeving die past bij de status van de abdij en haar doelstelling. Onze gasten moeten zich welkom en veilig kunnen voelen. Vanuit de benedictijnse spiritualiteit is ons er echter ook veel aan gelegen om in de vormgeving schoonheid en zorg voor de ecologie te laten samenkomen.