Verbouwing Abdijhoeve Betlehem – Het energieproject

Geplaatst op

Al gedurende 30 jaar wordt de abdij grotendeels op hout uit eigen bos gestookt. Dit gebeurt tot op heden met behulp van een zgn. houtvergasser. Met hulp van de Bosbouwhogeschool Larenstein werd in 2000 een meerjarenplan ontwikkeld om een verantwoord beheer van ons landgoed te garanderen.

De abdij is energieneutraal gemaakt door:

een nieuwe houtkachel van 350 kW. Hout is een hernieuwbare energiebron en daarmee is houtstook een duurzame manier van warmteopwekking (CO2-neutraal). Ons eigen bos levert jaarlijks 200 m3 maar dit is niet voldoende om aan de energievraag voor ruimteverwarming te beantwoorden voor het hele complex. Door nu een houtversnipperaar te plaatsen kan de toevoer van (rest-) hout gemechaniseerd en geautomatiseerd worden, waardoor hij 7/24 kan functioneren en wij niet meer afhankelijk zijn van de fysieke inzet van monniken en medewerkers. Hierdoor zal er ook voldoende capaciteit ontstaan t.b.v. van Stiltecentrum Betlehem en wordt de gehele locatie in principe energieneutraal gemaakt en vrijwel geheel onafhankelijk van gas. Gas zal alleen nog nodig zijn voor bijverwarming in extreem koude periodes en voor de keuken. De verwachting is dat wij ook deze gasbehoefte in de toekomst tot 0 terug kunnen brengen als alle installaties optimaal zijn ingesteld.

Wat wordt er in energievoorziening geïnvesteerd:

  • de aanschaf van een houtversnipperaar met automatische aan- en afvoer naar/van de houtkachel, dit om 7/24 de juiste aan en afvoer te krijgen voor de houtkachel. Hiermee zijn wij minder afhankelijk van gas en bereiken daar een kosten besparing mee.
  • de plaatsing van extra PV panelen. Deze geven een totaalvermogen van 14 kWp extra naast het reeds eerder geïnstalleerde vermogen van ruim 57 kWp. Hiermee wordt jaarlijks 11.000 kWh extra opgewekt. Dit levert in totaal ongeveer 100% van de jaarlijkse elektriciteitsvraag op.

Door de aanpassing van ons verwarmingssysteem, de nieuwe isolatie van het Abdijhoeve Betlehem en het aanbrengen van extra zonnepanelen, zoals nu voorgesteld, kunnen wij onze jaarlijkse exploitatiekosten van elektra en energie met meer dan 10% verminderen na de eerdere besparing van 50% bij de eerst aanleg van zonnepanelen en verbetering van de houtkachel en diverse isolaties.