Verbouwing Abdijhoeve Betlehem – De financiering

Geplaatst op

Een monnikengemeenschap stelt zich tot doel om financieel onafhankelijk te zijn. Door in te zetten op het ontvangen van gasten verbinden de monniken een humanitaire dienst met een financiële noodzaak zonder commercieel te worden. De grote investering die de voorgenomen verbouwing vraagt kan de monnikengemeenschap echter niet uit eigen vermogen bekostigen. Daarom doet ze een beroep op donateurs die het belang erkennen van deze vorm van dienstverlening aan een samenleving die, door hectiek gedreven, zoekt naar plaatsen van rust en heroriëntatie.

De kosten van het hele project zijn begroot op een totaal van € 3.400.000,00. De monniken kunnen slechts een zesde deel van de bouwsom zelf investeren. Voor het overige zijn ze afhankelijk van donateurs. De Provincie Gelderland heeft een ruime subsidie verleend van € 573.412,00 ten behoeve van herbestemming, toekomstbestendigheid en verduurzaming van de monumentale gebouwen van de abdij. Daarbij heeft ook de Konferentie Nederlandse Religieuzen via de Kommissie Onderlinge Solidariteit een grote lening verstrekt. In totaal is op dit moment twee-derde van de totale bouwsom gedekt dankzij de giften van donateurs, fondsen en sympathisanten. Voor de resterende som van ruim € 1.000.000,00 doen we een beroep op verschillende maatschappelijke fondsen en ook op particulieren die de abdij een warm hart toedragen.

Met deze investering, als startkapitaal, kunnen de monniken op de lange termijn voorzien in hun eigen onderhoud. De broeders leveren een aandeel in de begeleiding van groepen en verzorgen meditatie- en bijbelcursussen. Het opgemaakte businessplan voorziet dat de monniken op deze wijze voor de langere duur van inkomsten verzekerd zijn en dat deze investering zich in de loop van de tijd terugverdient.

Fiscale toelichting Schenkingen

Help de monniken (ver-) bouwen aan de toekomst om deze oase van rust, verdieping en bezinning in leven te houden:

IBAN NL34RABO 0115300627
t.n.v. Sint Willibrordsabdij te Doetinchem

Onze communauteit beschikt over de ANBI status. Hierdoor is fiscaal neutraal schenken (bv eenmalige schenkingen en legaten) toegestaan.