Over de begeleiders

Geplaatst op

_JVR8544Henry Vesseur (1959) is abt van de Sint Willibrordsabdij. Na zijn studie theologie gaf hij jarenlang les in liturgie en spiritualiteit. Hij is vertrouwd met de christelijke mystiek en meditatie. Als geestelijk begeleider coacht hij mensen op hun spirituele weg. Sinds enige jaren verdiept hij zich in zen en wordt daarbij geboeid door de uitdaging van de interreligieuze dialoog tussen Oost en West die sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de Katholieke Kerk op gang is gekomen. Hij staat in de zentraditie zoals pater Gerard Helwig die jarenlang vorm gegeven heeft in de Sint Willibrordsabdij. Helwig typeerde haar graag als “christelijke zen”. Hij heeft steeds gepoogd om een verbinding te leggen tussen zen en christelijke mystiek. Juist de combinatie met de liturgie en het getijdengebed van de monniken geeft de zen hier een extra dimensie die elders niet gevonden wordt. Gerard Helwig leerde zenmeditatie in 1972 bij pater Lassalle en pater Lutze en leidde vanaf 1980 tot 2011 zenmeditaties in de St. Willibrordsabdij, waar hij zelf als monnik tot 13 april 2012 leefde.

 

Ben C

Ben Claessens (1956) werd in 2015 tot zenmonnik gewijd en geeft sinds 2006 via Zen Cirkel Lelystad begeleiding aan groepen, cursussen en retraites. Hij is manager van een kennisplatform voor het beroepsonderwijs en auteur (zie website). Zijn formele zentraining begon Ben in 1998 bij Niko Tydeman Roshi. Sinds 2011 is hij verbonden aan de zenschool Izen van Soto zenmeester Maurice Knegtel Roshi. Tussen 2005 en 2012 studeerde Ben christelijke mystiek bij de Benedictijn Gerard Helwig.

Kijk voor meer informatie op www.zenmeditation.eu

 

kees krant 2

Kees van den Muijsenberg (1956) is sinds 1976 lid van de orde der Kapucijnen en in 1986 tot priester gewijd. Hij studeerde theologie in Tilburg en spiritualiteit in Rome, en sloot beide studies af met de mystiek van Franciscus van Assisi als onderwerp. Na de studie was hij tien jaar pastor en daarna 9 jaar lid van het bestuur van zijn orde in Nederland. Sinds januari 2008 lag zijn hoofdinteresse bij de zenmeditatie en ging hij de zenweg. Aanvankelijk mediteerde hij bij Jeroen Witkam, later werd hij langdurig getraind door Willigis Jäger, die hem in december 2010 benoemde als leraar in de zenlijn LEERE WOLKE. In juni 2011 voltooide Kees bij Willigis Jäger de koan- scholing zoals die gegeven wordt in de Sambo Kyodan zenlijn.
Sindsdien werkt hij als zenleraar, waarvoor hij door zijn medebroeders is vrijgesteld, en bestudeert hij de zentraditie in relatie tot de christelijke wezensmystiek.
Kijk voor meer informatie op www.zendosengtsjan.nl