Over de begeleiders

Geplaatst op

Abt Henry Vesseur is abt van de Sint Willibrordsabdij. Na zijn studie theologie gaf hij jarenlang les in liturgie en spiritualiteit. Hij is vertrouwd met de christelijke mystiek en meditatie.

Als geestelijk begeleider coacht hij mensen op hun spirituele weg. Al meerdere jaren verdiept hij zich in zen en wordt daarbij geboeid door de uitdaging van de interreligieuze dialoog tussen Oost en West die sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de Katholieke Kerk op gang is gekomen.

Hij staat in de zentraditie zoals pater Gerard Helwig die jarenlang vorm gegeven heeft in de Sint Willibrordsabdij. Helwig typeerde haar graag als “christelijke zen”. Hij heeft steeds gepoogd om een verbinding te leggen tussen zen en christelijke mystiek. Juist de combinatie met de liturgie en het getijdengebed van de monniken geeft de zen hier een extra dimensie die elders niet gevonden wordt. Gerard Helwig leerde zen meditatie in 1972 bij pater Lassalle en pater Lutze en leidde vanaf 1980 tot 2011 zen meditaties in de St. Willibrordsabdij, waar hij zelf als monnik tot 13 april 2012 leefde.

Mathilde de Vriese is beeldend kunstenaar en zenleraar en beheert, met haar man, een kleine zentempel in Amsterdam-Noord (www.dezamenhof.nl). Hier heeft zij ook haar atelier.

Haar 20 jaar lange ervaring in de Rinzai zentraditie (o.a. in Japan) combineert zij met haar beeldende werk, bijvoorbeeld in de traditionele sumi-e stijl, een oude schilderstijl van de Japanse monniken, gebaseerd op harmonie, adem en meditatie.

Zen gaat over de ware aard der dingen, en je kunt het een heel leven beoefenen en bestuderen. Verwonderen, irriteren, kalmeren. Een diepe en stevige grond voelbaar maken. Aanwezigheid brengen in ons menselijk bestaan. Troostend, bemoedigend. Meditatie is daar een middel voor, en niet een doel. Zen is een ervaringsstroming, en de ware aard der dingen is te ervaren in elke bezigheid. Op het meditatiekussen, tijdens een wandeling en ook met een afwaskwast in de hand. Ervaren zenners en beginners zijn welkom, omdat de oefening

van een beginners mind (alles steeds opnieuw een kans geven alsof het de eerste keer is) voor iedereen een inspiratie kan zijn.

Weekend: Zazen (zitmediatie), uitleg houding, adem en milde bewegingsoefeningen, geleide meditatie, bestuderen en recitatie Kanzeon sutra (over de Bodisatva van mededogen), uitwisseling, bezoek getijden in de kapel, maaltijden in stilte, lees en schijfpauzes, wandeling bos.

Mathilde geeft, van 9 – 11 april 2021, ook een vrouwenretraite, om zo in diepe rust de vrouwelijke wijsheid toe te staan en de vrouwelijk stroom van energie te bestuderen in de zen. Hoe bijzonder dit te mogen doen in een mannenklooster!

Misha Beliën werd op jonge leeftijd geraakt door de vragen “Wat is mooi? Wat is waar? Wat is goed?” Vanuit deze geraaktheid startte hij aan de kunstopleiding ‘Beeld en Taal’ aan de Rietveld Academie. Hij behaalde zijn master en educatieve master filosofie aan de Radboud Universiteit en verdiept zich sinds 2008 in het zenboeddhisme. Hij werkt als filmmaker en filosofiedocent en is leerling van Dick Butsugen Verstegen Sensei binnen Zen Centrum Nijmegen. Sinds 2012 begeleidt hij zengroepen en individuele zentrajecten. Misha richt zich middels zijn zenfilosofische praktijk en het maken van waardevolle films op de oefening van onze innerlijke ervaring van verbinding. Daarbij put hij graag uit diverse (mystieke) religieuze tradities en staan vertrouwen, enthousiasme en creativiteit hoog in het vaandel. Zie voor meer informatie www.zennijmegen.nl en www.mishabelien.nl

Zen is gewaarzijn én het samen oefenen hiervan. Een ontzettend eenvoudig uitgangspunt. Daarom harmonieert zen al snel met verschillende levensbeschouwelijke tradities. Maar ook met de kunsten. Tijdens deze zenretraite in de prachtige Benedictijnse Abdijhoeve zoeken we deze harmonie op.

Door stiltemeditatie (zazen) oefenen we ons gewaarzijn. We gaan meer zien welke gedachten en emoties er in ons hoofd en lichaam zijn. Wellicht ontstaat er ruimte in ons en zien we – met een parafrase van Benedictus – hoe God aanwezig is in onze gedachten.

Vanuit deze traditionele oefening van ons gewaarzijn middels zazen leggen we ons ook toe op poëtische aandachtsvormen. Denk bij deze poëtische vormen vooral aan het Griekse woord ‘poiesis’ wat stamt van het werkwoord ‘voortbrengen’. We kijken hoe we in ons eigen creatieve maakproces in de continue wording van ons leven kunnen zijn. Dit door een toegankelijke (verdere) kennismaking met aandachtig schrijven en fotograferen.

Zo biedt deze zenretraite tijd en ruimte om je gewaarzijn met zazen, gebed, en creativiteit samen te oefenen en te ervaren.

Pater Kees van den Muijsenberg is sinds 1976 lid van de orde der Kapucijnen en in 1986 tot priester gewijd. Hij studeerde theologie in Tilburg en spiritualiteit in Rome, en sloot beide studies af met de mystiek van Franciscus van Assisi als onderwerp. Na de studie was hij tien jaar pastor en daarna 9 jaar lid van het bestuur van zijn orde in Nederland.

Sinds januari 2008 lag zijn hoofdinteresse bij de zen meditatie en ging hij de zenweg. Aanvankelijk mediteerde hij bij Jeroen Witkam, later werd hij langdurig getraind door Willigis Jäger, die hem in december 2010 benoemde als leraar in de zenlijn LEERE WOLKE. In juni 2011 voltooide Kees bij Willigis Jäger de koan-scholing zoals die gegeven wordt in de Sambo Kyodan zenlijn. Sindsdien werkt hij als zenleraar, waarvoor hij door zijn medebroeders is vrijgesteld, en bestudeert hij de zentraditie in relatie tot de christelijke wezensmystiek.

Sinds augustus 2020 werkt Kees vooral in Breda, waar hij in het Begijnhof een eigen Zendo heeft – Zendo Sengtsjan. Daar mediteert hij vijfmaal per week samen met anderen en ontvangt mensen voor persoonlijke begeleiding.

Kijk voor meer informatie op www.zendosengtsjan.nl

De spirituele weg van Vera Boon is een smal pad in een groot afwisselend landschap. Geen gebaand pad, al gaande leer ik het pad ontdekken. Bochten die het zicht ontnemen, trage beklimmingen, een vergezicht, donkere bossen, een stromend beekje. De abdij is hierin een ankerplaats. Voor mij begon het in een winter met sneeuw, de zenzolder boven de koeienstal, pater G. Helwig die het weekend leidde. Bij terugkomst voelde ik me veranderd.

Dit gevoel wil ik koesteren, dus geef ik er een wekelijks vorm aan via Shinto, yoga, meditatie, mystiek, kunst, en religie. Hiermee loop ik het pad verder, en zo keer ik in en groei ik. Het stimuleert me creatief te zijn, in verbinding met mensen dingen tot stand te brengen, zoals internationale kunstprojecten. Het ondersteunt mijn missie, waarin ik mensen naar zichzelf toe leid. Door kunstonderwijs aan middelbare scholieren, en yoga, meditatie en therapie aan volwassenen.

Mijn beeldend werk is een andere spirituele uiting: via sumi-e ( inktschildering) waarin de leegte net zo belangrijk is als de penseelstreek en de volledige concentratie in het nu zijn. Mede vanuit een sterke innerlijke verbinding met de natuur ontstaan de beelden.

‘Het zijn’ met mensen in stilte ervaar ik wekelijks in mijn yoga- en meditatiegroepen als waardevol en inspirerend.

De bijzondere combinatie van zen beoefenen en getuige zijn van de gebeden en gezangen van de monniken, waarin ze getuigen van hun liefde voor God is uniek hier in de Abdijhoeve. We houden daarom het zen-schema aan, wat ruimte laat om de getijden mee te beleven. Of om een vrij moment zelf in te vullen; mediteren,wandelen, lezen, de stilte beleven.

Het accent tijdens het mediteren ligt op ’gewaar zijn ‘. Jezelf accepteren met alles wat er in het nu is, opspeelt, het waarnemen en het ook weer stromend loslaten. Om beter te zitten is er afwisseling met eenvoudige, verruimende en ondersteunende bewegingen. Aandacht voor wijzen van ademen, verbinding met de aarde en het hogere en ontspanning. Meerdere meditiatievormen krijg je aangereikt. Tijdens de loopmeditatie is er openheid naar de natuur rond de abdij. Deze beleving verbindt je dieper met je natuurlijke zelf.

Je komt uiteindelijk anders thuis.