Belangrijke informatie voor deelname

Geplaatst op

De meditatieruimten en de kamers bevinden zich in het Stiltecentrum Betlehem, gelegen naast de Sint Willibrordsadbij.
Er zijn 14 één-persoonskamers en vier twee-persoonskamers. Elke kamer is voorzien van een douche en toilet. Iedere deelnemer krijgt een eigen kamer toebedeeld, tenzij men voorkeur heeft om een kamer te delen. De maaltijden zijn vegetarisch.

Aanmelden
U meldt zich aan voor deelname door een e-mail naar stiltecentrum@outlook.com te sturen met vermelding van uw naam, adres en woonplaats, een telefoonnummer dat in geval van een calamiteit gebeld kan worden en de datum van de sessie(s) waaraan u deel wilt nemen. Inschrijven voor deelname aan een zenretraite die langer duurt dan een weekend is eerst mogelijk als u eerder in het Stiltecentrum Betlehem aan een zenretraite weekend heeft deelgenomen.

Is er plaats beschikbaar dan ontvangt u de bevestiging van uw deelname.
Is er geen plaats beschikbaar dan ontvangt u bericht dat uw gegevens kosteloos in de reservelijst van de gevraagde sessie zijn opgenomen.

Annuleren
U annuleert uw deelname door een e-mail naar het secretariaat te sturen. In uw annulering staan de datum(s) van de sessie(s) waarvoor u uw deelname wilt annuleren.

Deelname
Circa vier weken voor aanvang van de zenretraite ontvangen de deelnemers de uitnodiging en, onder andere, de dagorde.

Uw bijdrage
Direct na de bevestiging van uw deelname betaalt u een borgsom per deelname. Bij feitelijke deelname wordt uw borgsom onderdeel van uw totale bijdrage. Uiterlijk zes weken vóór aanvang van de sessie moet uw bijdrage (het totaalbedrag minus de borgsom) volledig op de bankrekening van het Stiltecentrum zijn bijgeschreven.

Uw bijdrage na annulering
Bij annulering tot zes weken vóór aanvang van de sessie ontvangt u uw bijdrage, verminderd met de administratiekosten, terug.
Bij annulering, vanaf zes weken vóór tot aan de aanvang van de sessie vervalt uw bijdrage aan het Stiltecentrum, tenzij de als gevolg van uw annulering beschikbaar gekomen plaats door iemand uit de reservelijst in gebruik wordt genomen.
Wordt de betreffende plaats in gebruik genomen dan ontvangt u de van u ontvangen bijdrage, verminderd met de administratiekosten, terug.

Bovenstaande is een uittreksel uit de brochure, raadpleeg voor de details voor de cursussen voor het seizoen 2019 de volgende brochure:

Raadpleeg voor de details van de cursussen voor het seizoen 2020 de volgende brochure: