Preek Sacramentsdag 2019

Op deze tweede donderdag na Pinksteren vereren wij dankbaar Christus’ blijvende aanwezigheid onder ons in Brood en Wijn, tekenen van Zijn Lichaam en Bloed, als sacrament van het nieuwe verbond, van Zijn zelfgave in de kracht van de heilige Geest. Christus heeft zijn leven gegeven ten bate van velen. Aan Lees verder →

Jezus bidt vandaag voor de eenheid van de gelovigen. Op weg naar het Pinksterfeest, biddend om de komst van de Heilige Geest, sluiten we ons bij hem aan. Moge de Geest van God, die één maakt wat verdeeld is en soepel maakt wat verstard is, ons te hulp komen en Lees verder →