Leven als monnik

Geplaatst op

Leven als een monnik is in deze tijd een uitzonderlijke keuze. Je kent het misschien van t.v. of uit de geschiedenisboeken. Het lijkt iets van lang geleden, toen Nederland nog het Rijke Roomse leven kende. En inderdaad, het monnikendom in ons land vergrijst en loopt terug in aantal. Ook in ons klooster is het aantal monniken in de loop der jaren verminderd. Er is wel sprake van groei, maar die is mondjesmaat. En velen die een poging wagen vertrekken weer na korte of langere tijd. Alle schepen achter je verbranden en je binden aan een leven van God zoeken en leven in een gemeenschap vraagt heel wat van een mens. Wanneer je zoveel mogelijkheden hebt om te kiezen, is een keuze voor de dienst van God in een kloostergemeenschap niet zo vanzelfsprekend.

In zo’n situatie zou je misschien in ons klooster een sfeer verwachten van: “Wil de laatste monnik het licht uit doen?” Dan kom je bedrogen uit. Monniken zijn dan misschien een randverschijnsel geworden, maar tegelijkertijd neemt ons belang in deze tijd toe. Waarom? Om dat te begrijpen, willen we je graag meer vertellen over het monnikenleven.

Wat is een monnik?

Door de eeuwen heen

Monnik in de 21e eeuw