Monnik in de 21e eeuw

Geplaatst op

Misschien vind je bezit wel eens een zorg, een last. Of je ervaart een relatie als prettig, maar alleen zijn ook. Je ergert je soms aan het: “ikke, ikke, ikke” in de wereld. Een andere keer denk je: ik wil te veel in dit leven, er is te veel afleiding. Of opeens valt de vraag over je: is er niet meer in het leven? We leven in een welvarend land, maar maakt dat ons gelukkig?

Moe van ons dagelijks leven worden we allemaal wel eens. Monniken ook. Echt moe worden we pas van een leven dat we niet willen, waar we geen alternatief voor zien. Leven zonder bezit, relatie, waar je de medemens stelt boven jezelf, kan dat? Leven voor en met God?

Het klooster laat zien dat dit wel degelijk kan, dat je kan kiezen.

Het klooster wijst een alternatieve route naar geluk.

Je kunt daarvan proeven door bij ons als gast te verblijven. Je kan je eens inschrijven voor bezinningsdagen in ons stiltecentrum “Betlehem”. Je kunt je verbinden aan ons klooster door ‘oblaat’ te worden.

Mens uit één stuk worden, zich verbonden voelen met God en Zijn hele schepping, het zijnde zien in zijn wezen. Daarvoor hoef je niet persé monnik te zijn, je kunt het ook thuis ervaren.

Door als je terug komt de stekker uit de telefoon te halen, de t.v. uit te laten en stil te zijn. Maar het monniksleven helpt je bij het zoeken naar God, en zou de uiterste consequentie kunnen zijn van je verlangen.

 

Monnikenleven

Wat is een monnik?

Door de eeuwen heen