Oblatenschool

Geplaatst op

Kandidaat-oblaten zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de oblatenschool.

De spelregels voor deelname zijn alsvolgt:

  • Deelname is niet vrijblijvend. Eenmaal toegezegd wordt verwacht dat u alle vier zaterdagen aanwezig bent. Eventueel kunt u 1 dag verzuimen.
  • Na afloop van het traject beslist u zelf (opnieuw) of u door wilt gaan. Wie oblatie wil doen dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij Vader Abt.
  • Er zijn kosten verbonden aan deelname: het eerste jaar (4 dagen) € 150,00; het tweede jaar (2 dagen) € 75,00. Dit is voor de maaltijden, koffie/thee en de begeleiding van de groep.
  • De kosten mogen echter nooit een reden zijn om niet mee te doen. Voor wie het teveel gevraagd is bestaat de mogelijkheid van een tegemoetkoming.

Oblaten die deel willen nemen aan de oblatenschool kunnen zich aanmelden bij het secretariaat: mevr. Trui Bolscher, Marthalaan 3-74, 7511 AZ Enschede; of per email: oblatenwillibrordsabdij@gmail.com