Urnengedenkpark

Geplaatst op

Natuurbegraven in het abdijbos

Al enige tijd bieden de monniken een bijzondere vorm van gastvrijheid. Op het landgoed van de abdij wordt de mogelijkheid geboden een urn te begraven, midden in de prachtige natuur. In het Urnengedenkpark in het abdijbos wordt daarmee een blijvende rustplaats geboden, met de geborgenheid van de abdij. Een eenmaal begraven urn zal altijd bijgezet blijven, er zal niet worden geruimd. 

_JVR2311

Een eeuwenoude traditie

De omgeving van de abdij drukt voor de nabestaande uit dat leven en dood bij elkaar behoren. In de Benedictijnse traditie van de Sint Willibrordsabdij kunnen mensen met de doden verbonden blijven omdat ze in goede handen zijn. Al vanaf de Middeleeuwen zochten mensen daarom abdijen op om hun dierbaren een blijvende rustplaats te geven. Een verlangen dat ook in de huidige tijd kan blijven voortbestaan. De gastvrijheid van de monniken is er voor iedereen, met respect voor elke geloofsovertuiging of levensvisie.

Maak een vrijblijvende wandeling met onze gastheer

Natuurbetrokken mensen die nadenken over hun laatste rustplaats, of nabestaanden die de urn van hun dierbare graag een waardige plek willen geven, kunnen contact opnemen via info@natuurwens.nl. Gastheer Nol Verhoeven maakt graag met u een informatieve wandeling door de abdijbossen. U kunt dan vrijblijvend een kijkje nemen en al uw vragen stellen. 

Organisatie en uitvoering van de activiteiten zijn door de abdij toevertrouwd aan Natuurwens Nederland. Uitvoerige informatie over natuurbegraven in de abdijbossen vindt u op www.natuurwens.nl. Natuurwens is telefonisch bereikbaar op 085 – 48 69 300.

Voor een video-impressie over natuurbegraven in de bossen van de Sint Willibrordsabdij, klik hier.