Benedictijnse dagindeling

Geplaatst op

Een monnikenleven van uur tot uur

Tijdstip Wat te doen
05:45 Opstaan
06:15 Lezingendienst (Metten)
06:45 Ontbijt, meditatie en persoonlijk gebed
07:30 Morgengebed (Lauden)
08:15 Geestelijke lezing
09:30 Eucharistieviering
10:15 Arbeid, studie, vorming
12:15 Middaggebed (Sext/Noon)
12:30 Warme maaltijd
13:00 Gezamenlijke afwas / ontspanning
13:30 Arbeid
17:00 Avondgebed (Vespers) (zondag 16.30; donderdag 17.30)
17:30 Meditatie/gebed; studie; lezing; samenkomst van de gemeenschap
19:00 Avondmaaltijd (zondag 18:15)
19:30 Gezamenlijke afwas / ontspanning
20:30 Dagsluiting (Completen)
Aansluitend Nachtstilte tot de Lauden

De kapel is de hele dag open. Al onze gebedsdiensten zijn voor iedereen toegankelijk.

Hieronder vindt U bijzondere diensten en feesten en tijdelijke afwijkingen van dit schema: