2014 – 2015

Geplaatst op

In 2014 mocht de abdij een groei meemaken van het aantal broeders door het intreden van een viertal zogeheten postulanten. Omdat dit uiteraard al enige tijd in de pijplijn zat is er in februari besloten om het inwendige van ons klooster de broodnodige opknapbeurt te geven.

In december 2014 ging de verbouwing van start. Er werd gekozen voor alleen het aller noodzakelijkst: alle cellen, de riolering, de elektra, de verwarming en isolatie werden op de schop genomen.

Omdat het hele inwendige aangepakt ging worden, werd besloten dat de monniken in speciale woon-units zouden gaan wonen. Deze werden op 13 december in een indrukwekkende actie van een dag geplaatst en in de daarop volgende week aangesloten op elektra en riolering. Daarna kon het klooster worden ontruimd om plaats te maken voor de bouwvakkers die op 5 januari 2015 van start gingen.

Na een indrukwekkende prestatie van alle bouwvakkers mocht op 1 augustus 2015 het klooster  weer door de monniken in gebruik worden genomen.

Op 21 september 2015 is Br. Henry Vesseur benoemd tot nieuwe abt  van de St. Willibrordsabdij. Na 30 jaren vond Br. Rien dat zijn taak erop zat. Vader Abt is vervolgens op maandag 16 november door Kardinaal Eijk gezegend, waarbij hij zijn ring, staf en mijter mocht ontvangen.

Benedictijnen
Bouw van de Abdij
1952 – 2013
2014 – 2015
2018 – 2021