Jezus bidt vandaag voor de eenheid van de gelovigen. Op weg naar het Pinksterfeest, biddend om de komst van de Heilige Geest, sluiten we ons bij hem aan. Moge de Geest van God, die één maakt wat verdeeld is en soepel maakt wat verstard is, ons te hulp komen en Lees verder →

Preek Hemelvaart 2019

Veertig dagen geleden vierden wij Pasen: de verrijzenis van Jezus uit de dood. Vandaag gedenken wij zijn hemelvaart. Gedurende veertig dagen was Jezus na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen verschenen om aan te tonen dat Hij in leven was. Bij zijn hemelvaart staarden ze Hem gespannen na. Maar ze werden Lees verder →

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht Zoals bekend wordt op dit moment hard gewerkt aan de verbouwing/uitbreiding van onze Abdijhoeve Betlehem. De capaciteit voor het ontvangen van groepen wordt hiermee vergroot. Om na de verbouwing de groepen goed te kunnen begeleiden zijn wij op zoek naar gastvrouwen c.q. gastheren die zich hiervoor zouden willen Lees verder →