Plechtige professie van br. Johan te Velde

Op dinsdag 21 maart 2017, hoogfeest van de heilige monnikenvader Benedictus, heeft broeder Johan te Velde zijn plechtige geloften afgelegd en de monnikszegening ontvangen tijdens de feestelijke Eucharistieviering.

Broeder Johan, geboren te Stadskanaal in 1954, was priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden, sinds 1982, toen hij in 2012 intrad in onze abdij. Met zijn eeuwige professie sluit br. Johan zijn vormingstijd af en wordt hij rechtens lid van de Sint Willibrordsabdij.

In de abdij heeft hij verschillende taken: koster, ceremoniaris, bibliothecaris en docent Bijbelse theologie. In het stiltecentrum van de abdij verzorgt hij weekeinden over Bijbelse thema’s en wordt hij regelmatig gevraagd om retraites te begeleiden. Intussen werkt hij aan een promotie in de liturgie aan de KU Leuven. Naar verwachting zal hij die studie in september van dit jaar afsluiten. Eerder verschenen van zijn hand de volgende boeken: Thuiskomen in de liturgie (2e druk 2016); Bidden naar het Oosten (2010) en: Het verhaal van het Altaar (2013).