Mis Paaszondag

Pasen – Inleidend woord van vader Abt:

Christus is verrezen, Hij is uit de doden opgestaan! Grote blijdschap klinkt op deze Paasmorgen. Zojuist zongen we woorden uit een psalm die Jezus in de mond worden gelegd: Verrezen ben Ik en nog altijd ben Ik bij U. Hij die op Goede Vrijdag stierf aan het kruis is levend uit het graf verrezen. De macht van de dood is definitief gebroken.

“Wie Pasen viert zonder Jezus is het haasje”, las ik ergens. Dat is treffend gezegd. Ja, wie eieren zoekt is hier aan het verkeerde adres. Wij zoekende de Levende. Zoekt wat boven is, zal de apostel Paulus ons toeroepen, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.

In veel opzichten staren we ons blind op het aardse zodat de verrijzenis van Christus voor ons letterlijk wereldvreemd lijkt.
Maar dan zijn we in goed gezelschap. Want ook de getuigen van het eerste uur moesten een weg afleggen om tot dit besef te komen. De verrijzenis van Christus wordt heden voor ons realiteit door de viering zelf van dit feest.

Op deze paasmorgen hernieuwen wij ons toebehoren aan Christus. Door ons doopsel delen wij reeds in het leven van Christus. Maar ook ons geloof is aan groei onderhevig. En soms ook aan verval. Door de besprenkeling met wijwater, ter herinnering aan ons doopsel, bidden wij om Gods barmhartige vergeving voor onze misstappen zodat wij als herboren mensen dit Paasfeest kunnen vieren.

16-04-2017 – Preek Paaszondag 2017