Preek 11e zondag door het jaar A

Broeders en zusters, vandaag horen wij in het evangelie hoe Jezus zijn twaalf apostelen uitzendt om de boodschap van het Koninkrijk te verkondigen. Hij doet dat omdat Hij ziet hoe de mensen afgetobd zijn en verloren lopen. Zijn boodschap kan hen nieuwe kracht en oriëntatie geven. Die boodschap is ook voor ons. Wij zijn zowel verkondigers als toehoorders, zowel herders als schapen. Als we bereid zijn beide rollen te spelen, kan de Heer iets met ons beginnen. Ook vandaag in deze eucharistie geeft Hij ons zijn genade en stuurt ons er dan op uit.

Lees de preek: 18-06-2017 – Preek 11e zondag door het jaar A