Preek van het Hoogfeest van de H. Benedictus

Het zomerfeest van onze heilige Vader Benedictus – dat we met fierheid vieren – danken we aan een omstreden gebeurtenis. Volgens de betwistte overlevering werd het gebeente van Benedictus op 11 juli 703 vanuit het verwoeste Monte Cassino naar Frankrijk overgebracht en bijgezet in de abdij die nu St.Benoit-sur-Loire heet.

Omdat de sterfdag van Benedictus in de vastentijd valt viert de Kerk vandaag onze heilige Vader als Patroon van Europa. Door zijn charisma heeft sint Benedictus bijgedragen tot de religieuze en culturele ontwikkeling van dit werelddeel.

Zijn grootste verdienste en blijvende actualiteit is wel dat hij in leven en leer heeft getoond dat “niets stellen boven de liefde van Christus” een heilzame weg is voor elke mens.

Als onze tijd ergens nood aan heeft dan is het wel het getuigenis van onvoorwaardelijke liefde. In deze Eucharistie vieren wij die liefde van Christus en wij bidden dat wij, in trouw aan de Regel van sint Benedictus, steeds meer op Christus mogen gelijken.

Lees de preek hier: 11-07-2017 – Preek Hoogfeest H. Benedictus