Preek 25e zondag door het jaar A

Broeders en Zusters, welkom in deze zondagse Eucharistieviering.

Goed, fijn dat U naar hier gekomen bent. Of u nu de eerste was of zojuist gearriveerd bent – we zijn hier samen bij de Heer. Hij heeft ons geroepen en bijeengebracht in Zijn dienst.

Daarover gaat het vandaag.  De Heer sluit een verbond met ons en houd zich daaraan. En wij ? Wij rekenen nogal eens naar onszelf. We weten precies wat die en die ene en ander doet of verdient en wat wij daarom mogen verwachten. Maar de Heer gaat anders te werk. Hij is de enige die niet vergelijkt maar eerlijk geeft wat ieder toekomt. Staan we daar meer bij stil dan zal dat ook iedereen zelfs heel onze wereld ten goede komen.

Lees de preek hier: 24-09-2017 – Preek 25e zondag door het jaar A