Preek 28e zondag door het jaar A

Broeders en zusters,

ook vandaag bent u, net als alle zondagen, weer geroepen en uitgenodigd om het bruiloftsfeest van de Heer mee te maken.
De klokken hebben geluid en u bent uit uw huizen vertrokken om deze viering mee te maken.
In woord en teken mogen we onze verbondenheid met de Heer en daarin met elkaar beleven.
Laten we ons verheugen om de redding die Hij ons gebracht heeft en die Hij steeds opnieuw met ons wil delen.
Moge deze eucharistie ons innerlijk blij maken.

Lees de preek hier: 15-10-2017 – Preek 28e zondag door het jaar A