Preek 30e zondag door het jaar A

Wat is echt belangrijk ? Wat zijn hoofd- en wat bijzaken ? Daarover horen we vandaag.
Op de vraag van een wetgeleerde wat het belangrijkste van de Wet is antwoordt Jezus: God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand. En je naaste liefhebben als jezelf.

Niet zo moeilijk als je je hieraan houd. Maar dat is nog maar het minimale. Daar begint alles mee. Want een maximaal bereik heeft betrekking op het je werkelijk helemaal totaal geven en inzetten. En wie kan van zichzelf zeggen dat die dat altijd doet ? Bovendien kan een dergelijke vraag op alle mogelijke manieren gesteld worden zoals blijkt uit het motief van de vragensteller. Zijn we als die wetgeleerde die alleen van buiten geíntresseerd lijkt of zijn we echt van binnenuit verlangend naar wat de Heer ons wil zeggen ?

Hij spreekt ons vandaag aan, spreekt ons toe opdat wij horen, luisteren en gehoor geven. Hij wil zijn antwoord in ons hart schrijven opdat wij het nooit vergeten en eruit en ernaar leven. Waar we dor en dom reageren vragen we om ontferming om de rijkdom van Gods’Liefde in heel ons doen en mens- zijn te beleven en doorgeven.

Lees de preek hier: 29-10-2017 – Preek 30e zondag door het jaar A