Preek Christus Koning

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren wij het hoogfeest van Christus Koning van het heelal.

Gedurende het gehele liturgische jaar van Advent, Kerstmis, Vasten, Pasen en tijd door het Jaar hebben we het mysterie gevierd van Christus’ komst, zijn menswording, lijden, sterven, verrijzen en hemelvaart. En vandaag verschijnt Hij als degene die alles tot voltooiing brengt.

Zoals we aan het eind van een kalenderjaar de balans van het afgelopen jaar opmaken, zo worden we vandaag – op dit feest van Christus Koning – uitgenodigd om de balans van ons leven in Christus op te maken. Onze eindbestemming is dat God alles in allen zal zijn.

Christus is Koning van het heelal, van heel de schepping. Hij is ook Koning in onze harten. Laten we Hem toe? Hij is Koning in de armen en behoeftigen, in de vreemdelingen en gevangenen. Hij openbaart zich iedere dag in de mensen om ons heen. Zien we Hem ook?

Lees de preek hier: 26-11-2017 – Preek Christus Koning door het jaar A