Preek 3e zondag van de Advent door het jaar C

“Wat moeten wij doen?” ​

Het feest van de geboorte van Christus nadert. We zijn al met allerlei voorbereidingen bezig.

De vreugde om de komst van de Heer, die vandaag in de lezingen en de hele liturgie klinkt, loopt in zekere zin op het feest vooruit.

Johannes verkondigde aan het volk de Blijde Boodschap van de komende Heer. In onze adventstijd klinkt opnieuw de aankondiging van die komst van de Messias.

En ook wij stellen ons nu de vraag wat wij moeten doen om in staat te zijn om de Heer te ontvangen.

Lees de preek hier: