Preek 4e Paaszondag door het jaar C

De 4-e paaszondag. De zondag van de Goede Herder ook wel Roepingenzondag genoemd. Sinds 1964 is hier speciale aandacht voor om in de Kerk het door de Heer geroepen zijn, door Hem geroepen te worden centraal te stellen.

Door ons doopsel zijn we allen al geroepen om van de Heer te getuigen maar deze zondag betreft het specifiek de roepstem van de Heer, van de goede Herder om Hem van persoonlijk en van nabij te volgen. En wel: met heel je hart in een leven als religieus/ kloosterling of diaken en priester.

Ernaar horen en er stem aan geven – beantwoorden is broodnodig en delicaat tegelijk. Het gaat om het leven van de Kerk en de geloofsgemeenschap te bestendigen. De Heer roept met zachte, uitnodigende stem en benadert wie gehoor wil geven zoals een moeder haar kind.

Als zijn schapen mogen en willen we Hem volgen. Ons gebed is ook dringend om Zijn vraag te doen weerklinken en een atmosfeer van welwillendheid te scheppen. Dan kunnen we ook herderlijk zijn voor elkaar om Jezus ‘weg te gaan en elkaar naar te ( ver ) wijzen. Stellen we ons open voor zijn Woord dat Hij vandaag tot heel onze Kerkgemeenschap richt. Gaan we in op zijn verzoek.

Lees de preek hier: