Preek 14e zondag door het jaar C

Broeders en Zusters, welkom in deze Eucharistieviering.

Langs vele wegen zijn we hier gekomen en bijeengebracht door en voor de Heer.

Hij roept ons op ons in te zetten voor Zijn Koninkrijk. Op verschillende manieren krijgt dit gestalte. Liefelijk zoals een moeder met tederheid haar kind opvoedt en ook robuust getekend door het kruis dat ons scherp inprent wat het Evangelie eist.

Op het snijpunt van beiden raakt het onszelf en onze missie die we van de Heer ontvangen en hoogst actueel en van belang is.

Gaan we op weg in deze Eucharistie juist omwille van de zending en ontmoeting met Jezus die wijzelf mogen ervaren en voor anderen voorbereiden als missionarissen voor vandaag.

Lees de preek hier: