Preek 5e zondag van de veertigdagentijd door het jaar A

Vandaag gaat het over de uitersten; leven en dood. Een ultieme realiteit waarvan we nu dagelijks de strijd om ons heen ervaren inzake het rondwarende Corona- virus. Ziekte, lijden en dood zijn er altijd geweest. Het is de ene kant. Christus staat aan de andere kant. Hij noemt zich het Leven en de Verrijzenis. En de vraag die Hij aan Martha stelt is dezelfde die Hij ons voorlegt: Geloof je ? Geloven we in Hem, de Heer die in Persoon het Leven en de Verrijzenis is. Dus nú al ! Dat ons samen- zijn op deze zondag hier een antwoord op mag zijn en wij gesterkt opgaan naar Pasen !

Lees de preek hier:

Beluister de eucharistie hier: