Palmzondag

Jezus pelgrimeerde naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Wij volgen Hem in deze Goede week van dag tot dag. Vandaag, Palmzondag begeleiden wij Hem bij zijn intocht in Jeruzalem.

Veraf of dichtbij, hier aanwezig of via de media met ons verbonden: allen hebben wij deel aan het lijden en sterven van Jezus. Zijn Pasen voltrekt zich in de concreetheid van het dagelijks leven van ieder van ons, waarin lijden en kruis hun reële plaats hebben.

We hebben echter ook de zekerheid van het geloof die ons aanzegt dat wij door onze deelname aan het lijden en kruis van de Heer deelgenoten zullen zijn van zijn opstanding uit elke vorm van crisis en dood.

Laten wij daarom met geloof en eerbied deze intocht herdenken en de Heer volgen. Hij geve ons dat wij als volgelingen van zijn kruis ook mogen delen in zijn verrijzenis en zijn leven. Het komende Paasfeest zal deze lijdensweek tot een Goede Week maken.