Preek Paas zondag 2020.

Van Harte wens ik U, jullie broeders en zusters met ons verbonden een Zalig Pasen ! Eindelijk is het Pasen het feest dat in belangrijkheid alles overtreft ! Want de Heer heeft de dood overwonnen en dat vieren we vandaag en de rest van ons leven. Ongehoord is het omdat dit de kern van ons bestaan raakt en te boven gaat. Uitgaat boven al onze menselijke zekerheden of berekeningen. Wanneer we dit geloven zal alles veranderen ten goede. Geloof me.

Natuurlijk zijn ziekte, lijden en de dood niet verdwenen – het coronavirus waart nog altijd rond – maar Pasen biedt ieder de hoop om over de dood heen uitzicht en perspectief te hebben en te houden. Want de Heer leeft ! We zingen het uit en belijden, beleven het  met heel de schepping die is verlost. Die deelt in de nieuwe werkelijkheid van de opgestane Heer Jezus Christus.

Ja er mag nu definitief vreugde zijn na zoveel verdriet; leven in plaats van dood. Jezus nodigt ons uit met Hem mee op te staan. Het graf is leeg – maken ook wij ruimte voor deze nieuwe bestaanswijze die we sinds ons doopsel hebben ontvangen en aangenomen als christenen. Dat we mogen delen in Zijn verrijzenis- leven als nieuwe Paas- mensen.

Gaan we Hem de Heer tegemoet. Alleluia !

Lees de preek hier: